Blog > Komentarze do wpisu
POGROMCY REKLAM W POLSCE: Trójmiejscy aktywiści

Kiedy przyjrzymy się rodzimej twórczości na billboardach, rozumianej przede wszystkim jako działalność polegającą na nielegalnym przekształcaniu istniejących przedstawień komercyjnych (celowo pomijam tutaj wszelkie akcje określane mianem „jammingu kontrolowanego”[1]),  lub ogólniej twórczości streetartowej w Polsce, to w przypadku Trójmiasta nietrudna jest do uchwycenia specyficzna atmosfera sztuki zaangażowanej. Tradycja kontestacji  charakteryzująca Wybrzeże ściśle związana jest z powstaniem tu Solidarności, strajkami robotników oraz wszelkimi działaniami mającymi związek z  krytyką i walką z ustrojem komunistycznym. To właśnie w Gdańsku w latach 90 istniała „tradycja” wielkoformatowych malowideł ściennych, kontrkulturowych prac artystów, które pojawiały się na murach Stoczni Gdańskiej, a w latach 1996-1997 w Bałtyckim Centrum Kultury niezwykle aktywnie funkcjonowała pracownia murali. Ponadto na ścianach bloków dzielnicy Zaspa w ramach Międzynarodowego Festiwalu Malarstwa Monumentalnego, jaki zorganizowano w związku z obchodami Tysiąclecia miasta Gdańsk powstały ogromnych rozmiarów malowidła.

Mimo, iż pierwszą grupą artystyczną wykorzystującą  techniki  subwersji , takie jak napisy graffiti na murach polskich miast była Pomarańczowa Alternatywa, której początki wiążą się z Wrocławiem, a nie Gdańskiem, to obecnie  właśnie Trójmiasto stało się miejscem, w którym artyści zaangażowani społecznie i politycznie są wyjątkowo aktywni. Na terenie Stoczni Gdańskiej, w miejscu starej centrali telefonicznej powstała na przykład Kolonia Artystów. To tutaj w 2003 roku rozpoczęła swoją działalność Obin.org[2] zrzeszająca młodych ludzi, często studentów albo absolwentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, pragnących realizować projekty nierzadko mające wiele wspólnego z aktywizmem. Ludzie związani z „Obinem” organizują lub biorą udział w trójmiejskich akcjach niezależnych: Dniu bez Kupowania, „manifach”, Przejeździe rowerów, Jedzenie zamiast bomb (gotują kocioł gęstej zupy i częstują bezdomnych na dworcu). Na uwagę zasługuje fakt, iż pracownie Obin.org  udostępniały każdemu, kto tego pragnął miejsce do swobodnego użytku, a funkcjonowanie ich, dzięki środkom prywatnym i wspólnej pracy założycieli, umożliwiało swobodę twórczości, bez kontroli kuratorskiej, sponsorów oraz instytucji. Każdy, kto odwiedzał pracownię, mógł zaprojektować i wykonać pracę w otwartym warsztacie  sitodruku, pod warunkiem, że nie zawierała ona treści „militarystycznych, szowinistycznych, faszystowskich, rasistowskich, nazistowskich, nacjonalistycznych, homofobicznych, sexistowskich, komunistycznych, hierarchistycznych, elitarnych, korporacyjnych, komercyjnych, niewegańskich (z wyłączeniem wegetarianizmu), ekumenicznych, jednoczących w duchu, patriotycznych, masońsko - okultystycznych, klerykalnych, protekcjonistycznych, niesprawiedliwych, artystycznych!, rojalistycznych, trockistowskich, maoistowskich, marksistowskich, eugenicznych, negacojonistycznych, religijnych, wędkarskich!, integrystycznych, higenistycznych, komunistycznych”[3]. Obin. org współpracował z wieloma kolektywami aktywistów, takimi jak wydający magazyn w formie zina  kolektyw Niebieskie cytryny Różowe Ptaki , czy Indymedia  Polska[4]. Obin.org oraz współpracujące z nim kolektywy, w znacznym stopniu odzwierciedlają  określoną przeze mnie wcześniej atmosferę artystycznej twórczości charakterystyczną dla Trójmiasta. To tutaj właśnie działają artyści- adbusterzy , których działania podejmowane na billboardach wydają się  najbardziej bezkompromisowe i szczere, gdyby rozpatrywać je w kontekście twórczości streetartowej, w której kontestacja stanowi jeden z najważniejszych elementów. Wśród twórców reprezentujących radykalny stosunek do przestrzeni publicznej szczególnie wyróżniają się grupa RAT oraz artyści ukrywający się pod pseudonimami Abramowski oraz Peter Fuss.

 


[1] Patrz s. z jammingiem

[2] http://obin.org/pl/pracownia/  (3. 06.2009)

[3] http://obin.org/pl/pracownia/  (20. 04. 2009)

[4] http://pl.indymedia.org/pl/index.shtml (20. 04. 2009)

czwartek, 05 listopada 2009, kreuzberg

Polecane wpisy